Logo Contaxus

Blogs

Bennie Boef

In een recente uitspraak van het hof krijgt gemachtigde een ernstige waarschuwing wegens onfatsoenlijk en respectloos taalgebruik. De belastingadviseur spreekt de belastingambtenaar o.a. aan met “Bennie Boef”. Verder laat de belastingadviseur zich op grove wijze uit...

Boeterisico voor de adviseur

Van belastingadviseurs wordt tegenwoordig verlangd dat ze een verlengde arm van de overheid zijn. Paradoxaal is dat tegelijkertijd het wettelijk instrumentarium is uitgebreid om, als er vervolgens iets mis gaat, adviseurs te kunnen straffen. Boeterecht Sinds 1 juli...

De statistische steekproef en de vergrijpboete

Eén van de taken van de Belastingdienst is om belastingen te heffen. Hiervoor heeft de Belastingdienst speciale bevoegdheden, waaronder het uitvoeren van boekenonderzoeken. Daarbij kan de statistische steekproef als controlemiddel worden ingezet, waardoor de...

Te hoge rekening-courant schuld DGA bij eigen BV?

Al jaren kijkt de Belastingdienst kritisch naar hoge rekening courantschulden van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) aan zijn bv. In 2015 werd hierop door een aantal belastingadviseurs geanticipeerd, met de stelling dat een onzakelijke rekening-courant (r/c)...

Geeft de energie investeringsaftrek genoeg energie?

In tijden waarin de maatschappij zich meer en meer bewust wordt van het milieu en de gevolgen van energieverbruik daarop, lijkt een actievere rol van de overheid bij de stimulering van milieubewuster investeren gerechtvaardigd. Is het huidige pallet aan maatregelen...

2% overdrachtsbelasting voor ‘woning in aanbouw’ deel II

In mijn blog van 27 juli 2016 kwam de vraag aan de orde vanaf wanneer sprake is van een 'woning' bij de transformatie van bestaande onroerende zaken naar woningen. Daarin werd gesteld dat na bestemmingswijziging en bij aanvang van de verbouwingswerkzaamheden mogelijk...