Logo Contaxus

Blogs

Onbetrouwbare overheid

Rechtszekerheid is een groot goed. Het brengt met zich mee dat de burger kan vertrouwen op het consequent handelen van de overheid bij het opstellen van wetgeving. Regels die de overheid stelt moeten worden nageleefd en besluiten die de overheid neemt moeten zo zijn...

Btw: plaats van dienst seminars

Op 13 maart 2019 heeft het Europese Hof van Justitie in de Zweedse zaak Srf konsulterna AB (zaak C-647/17) nadere invulling gegeven aan de term 'dienst bestaande in het verlenen van toegang tot evenementen'. Deze uitleg wijkt af van de visie van de Nederlandse...

140.000 bezwaren

De Belastingdienst behandelt al langere tijd te veel bezwaren niet binnen de Awb-termijn. Het aantal bezwaren dat is afgedaan binnen de Awb-termijn is de afgelopen jaren gedaald van 93% in 2013 tot 80% in 2018. Dit baart Staassecretaris Snel van Financiën zorgen. Om...

Hip en snel, de fiets van de zaak. Nu de wetgever nog.

De fiets van de zaak is niet meer. Al sinds 2015 niet overigens. Of nee, toch wel? Een fiets van de zaak of een fiets van de werkgever is (ook na 2014) mogelijk. Komt het fietsplan terug? Nee, in deze tijden van vergroening is door het kabinet gekozen voor een...

Het kabinet herstelt meerdere fouten in één klap

De kogel is door de kerk, de afschaffing van de dividendbelasting wordt teruggedraaid! Door het intrekken van deze maatregel heeft het kabinet 1,9 miljard euro extra te besteden. Hiermee worden enkele wetsvoorstellen aangepast. Tijdens Prinsjesdag is een aantal...

Lastenverzwaring intermediairs

Nederland heeft tot 31 december 2019 de tijd om de Europese Mandatory Disclosure-richtlijn te implementeren in nationale wetgeving. Deze richtlijn verplicht intermediairs, zoals belastingadviseurs en accountants, om grensoverschrijdende constructies die gebruikt...

Ongevraagd advies

Recent las ik op de site van een groot ziekenhuis de volgende tekst: “Als betaalde medewerker kunt u een fiscale vergoeding krijgen voor de kosten van uw woon-werkverkeer. U krijgt dan een vergoeding van € 0,19 per gereisde kilometer van en naar het werk. Over deze...