Logo Contaxus

Jaarrekening

  • SBR kredietrapportage
  • Samenstellen jaarrekening
  • SBR publicatiestuk
  • Consolideren
  • Micro-jaarrekening

Jaarrekening

Heeft u een (geconsolideerde) jaarrekening nodig voor de bank, shareholders, stakeholders of puur alleen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen? Wij kunnen voor u de jaarrekening opstellen. Vaak kunt u als ondernemer het resultaat van uw ondernemer al goed inschatten. Wij maken van de jaarrekening dan ook niet meer werk dan noodzakelijk is. De publicatiestukken bieden wij u in SBR aan zodat u deze tijdig kunt deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Brenda Koops

Accountant

  