Logo Contaxus

DGA Praktijk

 • Gebruikelijk loonregeling
 • Managementstructuur
 • Praktijk: bv versus eenmanszaak
 • Dividenduitkering
 • Lenen van en aan de eigen bv
 • Beleggen in privé of in de bv
 • Oudedagsvoorziening DGA
 • Box-hoppen
 • Vrijgestelde Beleggingsinstelling (VBI)
 • Anonimiseringsstructuren
 • UBO-register
 • Bedrijfsoverdracht
 • Werknemersparticipaties
 • Conserverende aanslag bij emigratie

Speciale adviesbehoefte

Niels Scholten: “DGA’s hebben een eigen specifieke adviesbehoefte. In tegenstelling tot ZZP-ers en mensen die in VOF-vorm ondernemen hebben DGA’s enerzijds met meer (fiscale) wetgeving te maken en anderzijds hebben zij meer keuzemogelijkheden. Een DGA kan bijvoorbeeld zijn eigen salaris vaststellen. Maar wat is fiscaal toegestaan? Een DGA kan lenen van zijn eigen bv en zelf het rentepercentage vaststellen, maar wat is fiscaal geaccepteerd? Als er overtollig vermogen in een eigen bv aanwezig is vraagt de DGA zich af op welke wijze hij of zij daar fiscaal het beste mee om kan gaan (beleggen in prive of in de bv, in Nederland of in het buitenland, etc.). De zeer vermogende DGA’s vragen zich af op welke wijze zij hun vermogen anoniem kunnen maken voor onwelwillende derden (uiteraard niet voor de fiscus). Iedere situatie is uniek en iedere DGA heeft andere wensen en ideeën en vraagt om deskundig advies op maat.” 

Niels Scholten

Adviseur

  