Logo Contaxus

Blogs

Waardering verhuurde woningen in box 3 op taxatiewaarde

Door: Kees Kwakman In de Wet inkomstenbelasting 2001 is geregeld dat woningen, anders dan de eigen woning, in box 3 moeten worden aangegeven tegen WOZ-waarde. Voor verhuurde woningen met huurbescherming mag rekening worden gehouden met een waardedrukkende factor, de...

De bezitseis in de BOR als antimisbruikbepaling

Door: Marco Speijk De bezitseis in de BOR is een antimisbruikbepaling om te voorkomen dat niet-ondernemingsvermogen in het zicht van het overlijden of schenken wordt omgezet in vrijgesteld ondernemingsvermogen. Een inspecteur kan zich echter niet beroepen op misbruik...

Box 3 heffing: duidelijkheid dringend gewenst!

In mijn blog van 29 november 2022 schreef ik al dat nieuwe beroepsprocedures over de box 3 heffing vanaf 2023 gegarandeerd zouden zijn. Toch blijft de wetgever op zijn handen zitten, daar waar mijn inziens actie van de wetgever dringend is gewenst. De belasting...

De voorlopige voorziening in belastingzaken

In onze praktijk komt het regelmatig voor dat een belastingplichtige een geschil heeft met de belastingdienst dat uiteindelijk resulteert in een beroepsprocedure bij de rechtbank. Op verzoek verleent de ontvanger dan meestal uitstel van betaling op de betwiste...

Koop- aanneemovereenkomsten en btw: een update

Al een aantal keren eerder heb ik een blog geschreven over koop- aanneemovereenkomsten en btw. Door gebruik te maken van koop- aanneemovereenkomsten kan een behoorlijk belastingvoordeel worden gerealiseerd. Recente jurisprudentie van Rechtbank Gelderland kan hierbij...

Kabinet, verhoog nu de onbelaste kilometervergoeding

De huidige onbelaste kilometervergoeding is veel te laag. Onder andere als gevolg van de stijgende brandstofprijzen zijn de kosten voor mobiliteit aanzienlijk gestegen, terwijl de onbelaste kilometervergoeding al jaren hetzelfde is gebleven. Nu de brandstofprijzen...

Financial lease en BTW

Het onderscheid tussen operational lease en financial lease voor de BTW lijkt vrij simpel. Bij operational lease ligt het eigendom bij de lessor en bij financial lease bij de lessee. Bij operational lease is sprake van een BTW-belaste verhuurdienst, terwijl bij...