Logo Contaxus

Blogs

Te hoge rekening-courant schuld DGA bij eigen BV?

Al jaren kijkt de Belastingdienst kritisch naar hoge rekening courantschulden van een directeur-grootaandeelhouder (DGA) aan zijn bv. In 2015 werd hierop door een aantal belastingadviseurs geanticipeerd, met de stelling dat een onzakelijke rekening-courant (r/c)...

Geeft de energie investeringsaftrek genoeg energie?

In tijden waarin de maatschappij zich meer en meer bewust wordt van het milieu en de gevolgen van energieverbruik daarop, lijkt een actievere rol van de overheid bij de stimulering van milieubewuster investeren gerechtvaardigd. Is het huidige pallet aan maatregelen...

2% overdrachtsbelasting voor ‘woning in aanbouw’ deel II

In mijn blog van 27 juli 2016 kwam de vraag aan de orde vanaf wanneer sprake is van een 'woning' bij de transformatie van bestaande onroerende zaken naar woningen. Daarin werd gesteld dat na bestemmingswijziging en bij aanvang van de verbouwingswerkzaamheden mogelijk...

Eigen woning: bijtellen, aftrekken…of allebei?

De wettelijke bepalingen over de eigen woning in de Wet inkomstenbelasting zijn deze dagen zó complex geworden dat zij elkaar soms tegenwerken. In deze blog behandel ik een recente rechtbank uitspraak waaruit maar weer eens duidelijk wordt hoe complex en...

De legitieme portie is niet meer van deze tijd

Je kind onterven kan, maar een kind houdt altijd recht op zijn legitieme portie. Een geldbedrag van de helft van het wettelijk erfdeel. Wordt het tijd om de legitieme voor kinderen af te schaffen? Op Curaçao is besloten dat voor handhaving van de legitieme onvoldoende...

De schenking onder opschortende tijdsbepaling uitgelicht

Onlangs kreeg ik een schenkingsakte onder ogen waarin een schenking onder opschortende tijdsbepaling was overeengekomen. Deze vrij zeldzame schenkingsvariant was ik nog niet eerder tegengekomen. Wat houdt een schenking onder opschortende tijdsbepaling precies is? En...