Logo Contaxus

Blogs

Geeft de energie investeringsaftrek genoeg energie?

In tijden waarin de maatschappij zich meer en meer bewust wordt van het milieu en de gevolgen van energieverbruik daarop, lijkt een actievere rol van de overheid bij de stimulering van milieubewuster investeren gerechtvaardigd. Is het huidige pallet aan maatregelen...

2% overdrachtsbelasting voor ‘woning in aanbouw’ deel II

In mijn blog van 27 juli 2016 kwam de vraag aan de orde vanaf wanneer sprake is van een 'woning' bij de transformatie van bestaande onroerende zaken naar woningen. Daarin werd gesteld dat na bestemmingswijziging en bij aanvang van de verbouwingswerkzaamheden mogelijk...

Eigen woning: bijtellen, aftrekken…of allebei?

De wettelijke bepalingen over de eigen woning in de Wet inkomstenbelasting zijn deze dagen zó complex geworden dat zij elkaar soms tegenwerken. In deze blog behandel ik een recente rechtbank uitspraak waaruit maar weer eens duidelijk wordt hoe complex en...

De legitieme portie is niet meer van deze tijd

Je kind onterven kan, maar een kind houdt altijd recht op zijn legitieme portie. Een geldbedrag van de helft van het wettelijk erfdeel. Wordt het tijd om de legitieme voor kinderen af te schaffen? Op Curaçao is besloten dat voor handhaving van de legitieme onvoldoende...

De schenking onder opschortende tijdsbepaling uitgelicht

Onlangs kreeg ik een schenkingsakte onder ogen waarin een schenking onder opschortende tijdsbepaling was overeengekomen. Deze vrij zeldzame schenkingsvariant was ik nog niet eerder tegengekomen. Wat houdt een schenking onder opschortende tijdsbepaling precies is? En...

President Trump lost problemen belastingontwijking op

Op 8 november 2016 stond de wereld op zijn kop. Wat lange tijd voor onmogelijk werd geacht, werd werkelijkheid. Donald J. Trump werd verkozen tot president van de Verenigde Staten van Amerika. Trump, zelf een succesvol zakenman, heeft kiezers (mede) voor zich gewonnen...

2017: het jaar van de belastingvrije ton of de gemiste kans?

De belastingvrije schenking van € 100.000 is met ingang van 2017 weer terug van weggeweest, alleen met andere voorwaarden. Ik ben van mening dat de bestedingsvoorwaarden voor deze belastingvrije schenking moeten worden verruimd. In de periode oktober 2013 tot en met...

2% overdrachtsbelasting voor ‘woning in aanbouw’ deel I

Met name in situaties waarbij een bestaande onroerende zaak, een niet-woning, wordt herontwikkeld en verbouwd tot één of meerdere woningen, komt de vraag aan de orde vanaf wanneer sprake is van een 'woning' in de zin van de overdrachtsbelasting. Het belang is gelegen...

Belastingvrije afwikkeling rekening-courant

Apekool, bezint eer ge begint … Recent had Harry Mens in zijn reclameprogramma iemand aan tafel over het belastingvrij afwikkelen van een rekening courant van een DGA met zijn BV. De basisgedachte die uit het interview naar voren kwam is duidelijk. De DGA noemt in het...