Logo Contaxus

Blogs

Eigen woning: bijtellen, aftrekken…of allebei?

De wettelijke bepalingen over de eigen woning in de Wet inkomstenbelasting zijn deze dagen zó complex geworden dat zij elkaar soms tegenwerken. In deze blog behandel ik een recente rechtbank uitspraak waaruit maar weer eens duidelijk wordt hoe complex en...

De legitieme portie is niet meer van deze tijd

Je kind onterven kan, maar een kind houdt altijd recht op zijn legitieme portie. Een geldbedrag van de helft van het wettelijk erfdeel. Wordt het tijd om de legitieme voor kinderen af te schaffen? Op Curaçao is besloten dat voor handhaving van de legitieme onvoldoende...

De schenking onder opschortende tijdsbepaling uitgelicht

Onlangs kreeg ik een schenkingsakte onder ogen waarin een schenking onder opschortende tijdsbepaling was overeengekomen. Deze vrij zeldzame schenkingsvariant was ik nog niet eerder tegengekomen. Wat houdt een schenking onder opschortende tijdsbepaling precies is? En...

President Trump lost problemen belastingontwijking op

Op 8 november 2016 stond de wereld op zijn kop. Wat lange tijd voor onmogelijk werd geacht, werd werkelijkheid. Donald J. Trump werd verkozen tot president van de Verenigde Staten van Amerika. Trump, zelf een succesvol zakenman, heeft kiezers (mede) voor zich gewonnen...

2% overdrachtsbelasting voor ‘woning in aanbouw’ deel I

Met name in situaties waarbij een bestaande onroerende zaak, een niet-woning, wordt herontwikkeld en verbouwd tot één of meerdere woningen, komt de vraag aan de orde vanaf wanneer sprake is van een 'woning' in de zin van de overdrachtsbelasting. Het belang is gelegen...

Belastingvrije afwikkeling rekening-courant

Apekool, bezint eer ge begint … Recent had Harry Mens in zijn reclameprogramma iemand aan tafel over het belastingvrij afwikkelen van een rekening courant van een DGA met zijn BV. De basisgedachte die uit het interview naar voren kwam is duidelijk. De DGA noemt in het...