Logo Contaxus

Blogs

2017: het jaar van de belastingvrije ton of de gemiste kans?

De belastingvrije schenking van € 100.000 is met ingang van 2017 weer terug van weggeweest, alleen met andere voorwaarden. Ik ben van mening dat de bestedingsvoorwaarden voor deze belastingvrije schenking moeten worden verruimd. In de periode oktober 2013 tot en met...

2% overdrachtsbelasting voor ‘woning in aanbouw’ deel I

Met name in situaties waarbij een bestaande onroerende zaak, een niet-woning, wordt herontwikkeld en verbouwd tot één of meerdere woningen, komt de vraag aan de orde vanaf wanneer sprake is van een 'woning' in de zin van de overdrachtsbelasting. Het belang is gelegen...

Belastingvrije afwikkeling rekening-courant

Apekool, bezint eer ge begint … Recent had Harry Mens in zijn reclameprogramma iemand aan tafel over het belastingvrij afwikkelen van een rekening courant van een DGA met zijn BV. De basisgedachte die uit het interview naar voren kwam is duidelijk. De DGA noemt in het...