Logo Contaxus

Blogartikel

Financial lease en BTW

Het onderscheid tussen operational lease en financial lease voor de BTW lijkt vrij simpel. Bij operational lease ligt het eigendom bij de lessor en bij financial lease bij de lessee. Bij operational lease is sprake van een BTW-belaste verhuurdienst, terwijl bij financial lease over de leasetermijnen geen BTW wordt berekend maar BTW wordt berekend bij de levering van het bedrijfsmiddel aan de lessee.

Financial lease koopoptie

In de praktijk worden financial lease-producten aangeboden waarbij het BTW-bedrag volledig wordt meegefinancierd. De factuur van het bedrijfsmiddel wordt op naam gezet van de lessor en op de maandfactuur wordt de leasetermijn plus separaat een maandtermijn van het BTW-bedrag vermeld. Op deze wijze betaalt de lessee het volledige bedrag aan BTW verspreid over de gehele looptijd van de lease. De aanbieder maakt dit mogelijk door het ‘juridisch’ en ‘economisch’ eigendom te splitsen. Volgens de aanbieder van het product (de ‘financial lease koopoptie’) kan de klant het bedrijfsmiddel (als een financial lease) gewoon op de balans zetten en gebruik maken van de reguliere regels met betrekking tot afschrijving, investeringsaftrek etc., maar ligt het juridisch eigendom bij de lessor. Op einddatum van het leasecontract gaat dit juridische eigendom over na betaling van de slottermijn van bijvoorbeeld € 100. Kortom, een BTW-belaste verhuurdienst met behoud van alle fiscale rechten voor de klant.

Besluit over BTW en leasing

Volgens het Besluit van 25 januari 2007 (nr. CPP2006/2847M) is sprake van de levering van een goed, als uit de voorwaarden van het leasecontract blijkt dat de lessor de macht om als eigenaar over het goed te beschikken heeft overgedragen aan de lessee. Aanwijzingen hiervoor zijn dat het economische belang van het goed bij de lessee berust en dat de lessee de bevoegdheid heeft om het goed op elk door hem gewenst moment aan een derde over te dragen. Volgens de staatssecretaris is financial leasing te beschouwen als de levering van een goed als wordt voldaan aan 5 voorwaarden:

  1. het goed staat feitelijk aan de lessee ter beschikking;
  2. de lessee neemt de kosten van gebruik, onderhoud en verzekering en het risico van waardeveranderingen en tenietgaan voor zijn rekening;
  3. koopoptie aan het einde van de termijn voor een zodanig vooraf vastgestelde lage prijs, dat mag worden aangenomen dat hij deze optie zal uitoefenen;
  4. het recht op elk gewenst moment het juridisch eigendom te verkrijgen tegen betaling van de resterende leasetermijnen (exclusief het rentebestanddeel) en optieprijs; en
  5. anders dan onder punt 4 kan de leaseovereenkomst niet eenzijdig worden beëindigd gedurende de looptijd.

Twee walletjes

In de praktijk wordt de financial lease overeenkomst zodanig vorm gegeven dat niet wordt voldaan aan alle bovengenoemde 5 voorwaarden. Op basis daarvan wordt gesteld dat vanuit BTW-oogpunt alsdan geen sprake is van een levering, maar van dienstverlening. Als al sprake is van een dienst, dan kan mijns inziens geen sprake zijn van een economische eigendomsoverdracht. Op basis waarvan de lessee dan toch gebruik kan maken van alle fiscale rechten zoals afschrijvingen en investeringsaftrek, zoals de aanbieders van dit product stellen, is mij niet duidelijk. Het lijkt mij goed mogelijk dat ook de belastingdienst daar haar vraagtekens bij heeft. Is wel sprake van een economische eigendomsoverdracht dan is, net als bij huurkoop, BTW verschuldigd op het moment van afgifte van de goederen aan de lessee. Het is het een of het ander, maar niet van twee walletjes eten. Bij buitenlandse lessors en lessees zonder BTW-aftrekrecht is het overigens helemaal oppassen geblazen.

Geschreven door Jan Plat

Jan Plat is na zijn studie Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) vanaf 1997 tot en met 2001 werkzaam geweest bij Andersen. Daar heeft hij zich ontwikkeld tot BTW-specialist. In 2000 heeft hij de postdoctorale opleiding van de “Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)” succesvol afgerond. Jan is één van de oprichters van Contaxus en is verantwoordelijk voor alle BTW- en overdrachtsbelastingaangelegenheden.

27 januari 2022