Logo Contaxus

Blogartikel

Kabinet, verhoog nu de onbelaste kilometervergoeding

De huidige onbelaste kilometervergoeding is veel te laag. Onder andere als gevolg van de stijgende brandstofprijzen zijn de kosten voor mobiliteit aanzienlijk gestegen, terwijl de onbelaste kilometervergoeding al jaren hetzelfde is gebleven. Nu de brandstofprijzen iedere dag verder omhoog schieten, moet het kabinet zo snel mogelijk de onbelaste kilometervergoeding verhogen.

Regeling

Voor kosten van vervoer kan de werkgever een onbelaste vergoeding geven van maximaal € 0,19 per kilometer over de volledige reisafstand voor alle zakelijke kilometers die de werknemer aflegt. Hierbij kwalificeren ook de woon-werkkilometers als zakelijke kilometers. De werkgever moet de reisdagen en de afgelegde afstand registreren bij toepassing van een onbelaste kilometervergoeding. Hierbij geldt als uitgangspunt dat het moet gaan om de werkelijk afgelegde kilometers. Is de vergoeding hoger, dan is over het overige deel loonbelasting verschuldigd. Over het algemeen geldt dus een kilometervergoeding van € 0,19, omdat deze onbelast is. Maar vaak is deze vergoeding niet toereikend voor de daadwerkelijke reiskosten.

Oorsprong

De oorsprong van de regeling voor de onbelaste kilometervergoeding ligt in 2004. Toen is de onbelaste kilometervergoeding vastgesteld op € 0,18 per kilometer. In 2006 is het bedrag met € 0,01 verhoogd. De variabele autokosten zijn tussen 2004 en nu behoorlijk gestegen. Vanwege de inflatie door de jaren heen, heeft het huidige kabinet besloten om het bedrag van € 0,19 tijdens deze regeerperiode te verhogen naar € 0,23 met ingang van 1 januari 2024. Dit met als doel om reizen naar het werk betaalbaar te houden.

Gemiddelde variabele autokosten per kilometer

Wat een auto per kilometer kost, verschilt per auto. Er zijn vele variabelen die moeten worden meegenomen in de berekening. Zaken als afschrijving, verzekering, wegenbelasting, onderhoud/slijtage, de gekozen brandstof en het aantal kilometers spelen hierbij een rol. Het NIBUD heeft een berekening gemaakt, welke aangeeft dat een kleine auto gemiddeld € 0,45 kost per gereden kilometer, een kleine middenklasser € 0,50 en een normale middenklas auto € 0,72. Bij de berekening van alleen variabele kosten komt het NIBUD op een gemiddelde kilometerprijs van € 0,22 voor een kleine auto, € 0,23 voor een kleine middenklasser en € 0,29 voor een normale middenklas auto. De staatssecretaris van Financiën gaat bij de hoogte van de vergoeding uit van een berekening op basis van de variabele kosten. In dat geval dekt de huidige kilometervergoeding in geen van de gevallen de variabele kosten van de auto.

Aanbeveling

Ik pleit voor het zo spoedig mogelijk verhogen van de onbelaste kilometervergoeding en om hierbij de berekening van het NIBUD als uitgangspunt te nemen. Ook in eerdere politieke discussies over de hoogte van de onbelaste kilometervergoeding gebruikte de staatssecretaris van Financiën de berekeningen van de ANWB en het NIBUD als uitgangspunt. De onbelaste kilometervergoeding dient dan verhoogd te worden naar een bedrag van € 0,29. Indien het kabinet, ondanks de huidige inflatie, wil vasthouden aan de voorgestelde € 0,23 per kilometer, verzoek ik het kabinet om in ieder geval de ingangsdatum te vervroegen naar 1 juli 2022.

Geschreven door Marco Veerman

Marco studeerde Fiscale Economie aan de Hogeschool van Amsterdam (HES) en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg (UvT). In 2008 heeft Marco de Beroepsopleiding tot Mediator aan het Amsterdams ADR Instituut succesvol afgerond en is actief als mediator.Vanaf 1996 tot 2001 is hij werkzaam geweest bij Andersen. Daarna als vennoot bij Contaxus Belastingadviseurs. Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de advisering op het gebied van internationale en nationale vennootschapsbelasting. Marco is lid van het Register Belastingadviseurs (RB) en de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM).

14 maart 2022