Logo Contaxus

Herstructureringen

 • Ruisende inbreng eenmanszaak in bv
 • Geruisloze inbreng in bv
 • Geruisloze terugkeer uit de bv
 • Juridische splitsing
 • Juridische fusie
 • Aandelenfusie (aandelenruil)
 • ‘Verkoop klaar maken’
 • Risicospreiding
 • MKB-tarief vennootschapsbelasting
 • Werknemersparticipaties
 • Certificeren van aandelen (StAK)
 • Privacy structuren

Rechtsvorm van de onderneming

De rechtsvorm van uw onderneming hangt sterk af van de fase waarin u zich als ondernemer bevindt en de risico’s die u met uw onderneming loopt. Indien de risico’s beperkt zijn starten veel ondernemers met een eenmanszaak. Zijn er risico’s of nemen de risico’s toe, of wordt de onderneming zeer winstgevend, dan wordt veelal gekozen voor voortzetting in een bv. Ook voor de ‘uitstraling naar buiten’ kan een bv soms gunstiger worden ingeschat en wordt soms zelfs door een opdrachtgever vereist. Soms is één bv prima maar soms geldt de bekende leus ‘één bv is geen bv’.

Herstructurering

In de eindfase van de ondernemer, die wil voorsorteren op een overdracht van zijn onderneming, is het van essentieel belang om tijdig na te denken over de juiste structuur van de onderneming. In alle relevante belastingwetten zijn regelingen opgenomen om fiscaal geruisloos een onderneming te herstructureren vooruitlopend op een bedrijfsoverdracht, maar daar worden vaak wel termijnen aan gesteld van 3 en 6 jaar.

Wij kunnen u optimaal adviseren over uw ondernemingsstructuur en waar nodig begeleiden bij iedere gewenste herstructurering. Gebruikelijk zijn onze specialisten ‘de spin in het web’ die met u, de notaris en de Belastingdienst overleg pleegt en het gehele herstructureringsproces coördineert. Dit geldt ook voor eventueel benodigde accountancywerkzaamheden, die wij u kunnen bieden. Maakt u gebruik van een eigen of andere accountant (intern of extern)? Geen probleem, daar werken wij graag mee samen.

Niels Scholten

Adviseur

  