Logo Contaxus

Blogs

Dropshipping en BTW

Dropshipping is booming business. Menig jongere heeft inmiddels de studie of baan ingeruild voor de exploitatie van lucratieve webwinkels. Dat de BTW- aspecten voor deze online in- en verkopen niet voor iedereen even duidelijk zijn, blijkt wel uit de vele discussies...

Belasting op spaargeld

ABN Amro is de eerste grote bank waar klanten met spaargeld vanaf 1 april a.s. geen rente meer gaan ontvangen. Klanten met meer dan 2,5 miljoen euro spaargeld moeten zelfs 0,5% rente gaan betalen voor het bewaren van hun geld. De bank belooft geen negatieve spaarrente...

Airbnb noopt wetgever tot updaten inkomstenbelasting

De Wet Inkomstenbelasting (IB) bepaalt hoe de heffing plaatsvindt bij tijdelijke verhuur van de eigen woning. Het is bedoeld om het inkomen bij tijdelijke verhuur van de eigen woning in het geval van vakantie of uitzending te belasten, zonder dat de eigen woning uit...

Onbetrouwbare overheid

Rechtszekerheid is een groot goed. Het brengt met zich mee dat de burger kan vertrouwen op het consequent handelen van de overheid bij het opstellen van wetgeving. Regels die de overheid stelt moeten worden nageleefd en besluiten die de overheid neemt moeten zo zijn...

Btw: plaats van dienst seminars

Op 13 maart 2019 heeft het Europese Hof van Justitie in de Zweedse zaak Srf konsulterna AB (zaak C-647/17) nadere invulling gegeven aan de term 'dienst bestaande in het verlenen van toegang tot evenementen'. Deze uitleg wijkt af van de visie van de Nederlandse...