Logo Contaxus

Blogs

Kabinet slecht verliezer

Recent heeft het kabinet het belastingplan 2021 gepresenteerd. Onderdeel van het belastingplan is de wijziging van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting. Met deze wijziging wordt beoogd de onder artikel 10a vallende valutawinsten niet langer vrij te stellen....

Werkruimte thuis steeds meer in trek bij zzp’er

In 2019 werkten in Nederland 3,5 miljoen werkenden gewoonlijk of incidenteel thuis, blijkt uit onderzoek van het CBS. Dan hebben we het over 39% van alle werkenden, werknemers en zelfstandigen bij elkaar opgeteld. Gewoonlijk thuiswerken komt naar verhouding vaak en...

Verplichte verduurzaming kantoren

Het hing al een tijdje in de lucht, maar recent werd het dan ook echt officieel: alle kantoren groter dan 100 m2 moeten per 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. Kantoren met een label D t/m G mogen daarna niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energie...

Oversubsidiëring van elektrische auto’s

Soms zijn de wegen van ’s lands beleidsmakers ondoorgrondelijk. In al hun wijsheid en in weerwil van de CO2 reductie, hebben zij besloten de fiscale aantrekkelijkheid van elektrische auto’s af te bouwen. Het kabinet wil ‘oversubsidiëring’ van elektrische auto’s...

Dropshipping en BTW

Dropshipping is booming business. Menig jongere heeft inmiddels de studie of baan ingeruild voor de exploitatie van lucratieve webwinkels. Dat de BTW- aspecten voor deze online in- en verkopen niet voor iedereen even duidelijk zijn, blijkt wel uit de vele discussies...

Belasting op spaargeld

ABN Amro is de eerste grote bank waar klanten met spaargeld vanaf 1 april a.s. geen rente meer gaan ontvangen. Klanten met meer dan 2,5 miljoen euro spaargeld moeten zelfs 0,5% rente gaan betalen voor het bewaren van hun geld. De bank belooft geen negatieve spaarrente...

Airbnb noopt wetgever tot updaten inkomstenbelasting

De Wet Inkomstenbelasting (IB) bepaalt hoe de heffing plaatsvindt bij tijdelijke verhuur van de eigen woning. Het is bedoeld om het inkomen bij tijdelijke verhuur van de eigen woning in het geval van vakantie of uitzending te belasten, zonder dat de eigen woning uit...