Logo Contaxus

Blogartikel

Oversubsidiëring van elektrische auto’s

Soms zijn de wegen van ’s lands beleidsmakers ondoorgrondelijk. In al hun wijsheid en in weerwil van de CO2 reductie, hebben zij besloten de fiscale aantrekkelijkheid van elektrische auto’s af te bouwen. Het kabinet wil ‘oversubsidiëring’ van elektrische auto’s voorkomen.

Tesla-taks

In 2019 hoefden leaserijders met een elektrische auto, in het geval van privégebruik van de auto, 4% van de cataloguswaarde in aanmerking te nemen. Het lage bijtellingspercentage gold tot een cataloguswaarde van € 50.000. Het plafond voor de lage bijtelling is in 2020 verdubbeld naar 8%. De grens waarbij de laagste bijtelling geldt zakt naar € 45.000. Het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s wordt in 2021 12%. Dit kortingspercentage is geldig tot een catalogusprijs van € 40.000. Voor zover een elektrische auto méér kost, geldt een cataloguswaarde van 22%. Het bijtellingspercentage elektrische auto’s wordt gerekend vanaf het moment van Datum Eerste Toelating en geldt voor een periode van vijf jaar.

Run op elektrische auto’s

Het zal niemand verwonderen dat in 2020, met het oog op de verhoging van het bijtellingspercentage in 2021 naar 12%, een run op elektrische auto’s is ontstaan. 2020 zou het jaar worden van de definitieve doorbraak van elektrisch rijden in Nederland. De autodealers hebben hier aan het eind van 2019 en de eerste twee maanden van 2020 succesvol op ingezet. Door de grote vraag liepen leveringstijden op, maar iedereen zou vóór 31 december 2020 de auto op kenteken hebben.

Corona

Toen werd het 16 maart 2020 en ging niet alleen Nederland, maar feitelijk de hele wereld op slot en daarmee ook de productie, het transport en de aflevering van elektrische auto’s. De coronacrisis zorgt onvermijdelijk voor een terugslag voor de elektrische auto. De belofte dat bestelde auto’s voor het einde van jaar geleverd kunnen worden, komt hiermee op losse schroeven te staan. Ondanks dat de situatie zich een klein beetje lijkt te normaliseren, kan het haast niet anders dan dat een hoop autodealers niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen voor wat betreft de levering van elektrische auto’s vóór 31 december 2020. Zij kunnen zich vermoedelijk met succes beroepen op overmacht en andere kleine lettertjes in de leveringsvoorwaarden. De BOVAG heeft bij monde van haar directeur gepleit voor een coulanceregeling voor te laat geleverde elektrische auto’s.

Aanbeveling

Sinds er een fiscale stimulans is voor het rijden in een elektrische auto, heeft de overheid een nogal halfslachtig beleid gevoerd. Ooit ingegeven door CO2 reductie maar naarmate de tijd vorderde werd het steeds meer inkomenspolitiek. Het kon toch niet zo zijn dat iemand die een auto reed van € 100.000 in het geheel geen bijtelling had. In de loop van een aantal jaren is het tarief opgeschroefd van 0% naar 12% in 2021 en de invoering en aanscherping van een plafond. Nu de verkoop van nieuwe auto’s door de coronacrisis tot een dieptepunt is gedaald, zou het de overheid sieren als zij een gebaar zou maken door het bijtellingspercentage en het plafond van het jaar 2020 gedurende het jaar 2021 te handhaven. De overheid komt daarmee tegemoet aan de autokopers die hun auto te laat geleverd krijgen en aan de autobranche die wel een verkoopstimulans kan gebruiken.

De auteur mr. E.J. Kemp is als belastingadviseur verbonden aan Contaxus Belastingadviseurs te Schiphol-Rijk

Geschreven door Contaxus

12 juni 2020