Logo Contaxus

Blogartikel

Rendement behalen met voorlopige aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting

Steeds meer banken zijn bij steeds lagere bedragen een negatieve rente gaan rekenen, veelal 0,5% vanaf € 250.000. Hoewel veel ondernemers het financieel zwaar hebben door COVID-19 zijn er ook veel ondernemers en vermogende particulieren die (extra) goede winsten behalen of al langer over veel geld beschikken. Voor deze laatste groep kan het nu extra voordeel opleveren om een (hogere) voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aan te vragen over 2020 en 2021.

Voorkomen belastingrente

Voor aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting 2020 die na 1 juli 2021 worden opgelegd geldt dat 4% belastingrente in rekening wordt gebracht over de periode na 1 juli 2021. Voor de vennootschapsbelasting is 4% een tijdelijke ‘coronamaatregel’ tot 31 december 2021, daarna wordt deze rente weer 8% zoals gebruikelijk. Let op, de tijdelijke verlaging van de belastingrente in 2020 naar 0,01% is sinds 1 oktober 2020 niet meer van toepassing! Kortom, voor iedereen die over 2020 nog belasting is verschuldigd en na 1 juli pas aangifte doet, is het raadzaam om tijdig een (hogere) voorlopige aanslag aan te vragen. Uiteraard moet het geld daarvoor wel aanwezig zijn en niet tegen hogere rentetarieven geleend moeten worden.

Voorkomen box 3 belasting

Vermogende particulieren zijn over hun privévermogen dit jaar circa 1,4% (tussen € 100.000 en € 1 miljoen vermogen) of 1,76% (over het meerdere) aan inkomstenbelasting verschuldigd. Veel particulieren betalen deze inkomstenbelasting jaarlijks achteraf als ze aangifte doen. Met een voorlopige aanslag kan deze belasting een jaar eerder worden betaald wat leidt tot een lager vermogen per 1 januari van het volgende jaar. Door een voorlopige aanslag 2021 (en verder) aan te vragen kan derhalve risicoloos 1,4% of 1,76% rendement worden behaald!

Beperken negatieve rente

Voor mensen en bedrijven die door het jaar heen over zodanige banksaldi beschikken dat over de top daarvan negatieve rente wordt berekend door de bank, kan een rentevoordeel worden behaald door het aanvragen van een voorlopige aanslag over 2020 en 2021. Op deze wijze kan door het eerder betalen van de verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting, een rendement worden behaald gelijk aan de negatieve rente die over dit bedrag wordt voorkomen. Hierbij geldt voor ondernemers en bedrijven het adagium: beter de winst te hoog inschatten dan te laag. Immers, hoe meer belasting als voorschot wordt betaald, hoe minder negatieve rente (en later mogelijk ook belastingrente) er is verschuldigd.

Voor vermogende particulieren geldt dat bij een – binnen het redelijke – zo hoog mogelijke voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021 hun box 3 vermogen over 2022 (peildatum 1-1-2022) zo laag mogelijk uitvalt met (bij het toptarief) een belastingbesparing van 1,76% tot gevolg. Vermeerderd met een eventuele besparing van 0,5% negatieve rente levert een (hogere) voorlopige aanslag over 2021 in die gevallen derhalve een risicoloos rendement op van 2,26%!

Conclusie

Bent u ondernemer en/of een vermogende particulieren die jaarlijks achteraf inkomsten- en vennootschapsbelasting is verschuldigd over het jaar ervoor? En betaalt u nu negatieve rente over (een deel van) uw banksaldi en kunt u dit geld dit jaar missen om een voorlopige aanslag als voorschot te betalen? Vraag dan een zo hoog als redelijkerwijze mogelijke voorlopige aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting aan over 2020 en 2021. Weliswaar groeit uw vermogen hier niet van, maar u voorkomt wel dat dit deel van uw vermogen meer daalt dan nodig! Op uw bankrekening zal u dit rendement niet (snel) behalen.

mr. Niels Scholten

Geschreven door Niels Scholten

Niels heeft eind 1998 de studies Notarieel Recht aan de Vrije Universiteit (VU) en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) voltooid. In 2001 heeft hij de postdoctorale beroepsopleiding van de “Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)” succesvol afgerond.Begin 1999 is Niels zijn carriere gestart bij Deloitte waar hij tot eind 2010 werkzaam was, tot de overstap naar Contaxus.De werkzaamheden van Niels bestaan voornamelijk uit het adviseren van directeur groot aandeelhouders en vermogende particulieren op het gebied van estate planning, bedrijfsopvolging en herstructureringen.Niels is lid van het Register Estate Planners (REP).

15 januari 2021