Logo Contaxus

Blogs

Dropshipping en BTW (deel II)

Op 30 maart 2020 heb ik eerder een blog geschreven over dropshipping en BTW. Naar aanleiding daarvan heb ik vele reacties en vragen ontvangen. Met name de vraag of en door wie Nederlandse BTW verschuldigd is ter zake van de levering van de goederen van buiten de EU...

Zorgplicht bij aflossingsvrije hypotheek

In Nederland hebben ruim 1 miljoen huishoudens een aflossingsvrije hypotheek. Volgens een studie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) lopen hiervan circa 78.000 huishoudens het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren of kunnen...

BIK: leuk gebaar, maar vooral met veel bezwaar

Het kabinet wil ondernemers stimuleren om tijdens de coronacrisis nieuwe bedrijfsmiddelen aan te schaffen en geplande investeringen naar voren te halen. Per 1 januari 2021 wordt daarom de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingevoerd. Gezien alle bezwaren die...

Kabinet slecht verliezer

Recent heeft het kabinet het belastingplan 2021 gepresenteerd. Onderdeel van het belastingplan is de wijziging van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting. Met deze wijziging wordt beoogd de onder artikel 10a vallende valutawinsten niet langer vrij te stellen....

Werkruimte thuis steeds meer in trek bij zzp’er

In 2019 werkten in Nederland 3,5 miljoen werkenden gewoonlijk of incidenteel thuis, blijkt uit onderzoek van het CBS. Dan hebben we het over 39% van alle werkenden, werknemers en zelfstandigen bij elkaar opgeteld. Gewoonlijk thuiswerken komt naar verhouding vaak en...

Verplichte verduurzaming kantoren

Het hing al een tijdje in de lucht, maar recent werd het dan ook echt officieel: alle kantoren groter dan 100 m2 moeten per 1 januari 2023 minimaal een energielabel C hebben. Kantoren met een label D t/m G mogen daarna niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energie...

Oversubsidiëring van elektrische auto’s

Soms zijn de wegen van ’s lands beleidsmakers ondoorgrondelijk. In al hun wijsheid en in weerwil van de CO2 reductie, hebben zij besloten de fiscale aantrekkelijkheid van elektrische auto’s af te bouwen. Het kabinet wil ‘oversubsidiëring’ van elektrische auto’s...