Logo Contaxus

Blogartikel

Privacy-structuur: de story continues

Veel zeer vermogende Nederlanders maken gebruik van een privacy-structuur om hun vennootschappelijke beleggingsvermogen anoniem te houden. Het opzetten van dergelijke structuren biedt doorgaans geen enkel fiscaal voordeel en kost alleen maar (veel) geld om deze op te zetten. Bovendien vraagt het vaak ook jaarlijks extra kosten alleen al vanwege compliance verplichtingen richting banken en vermogensbeheerders. Naar mijn mening is het hoog tijd dat de overheid in actie komt en de publicatieplicht aanpast.

Publicatieplicht Kamer van Koophandel

Ondernemers die in Nederland een onderneming drijven in de vorm van een besloten vennootschap (BV) moeten ieder jaar financiële cijfers van hun onderneming bij de Kamer van Koophandel (KvK) publiceren. Iedereen kan deze cijfers voor een klein bedrag opvragen. De reden achter deze publicatieplicht is bescherming van derden: iedereen die zaken wil doen met een BV, kan op deze wijze de onderneming beoordelen op haar kredietwaardigheid.

Oneigenlijk gebruik door derden

Hoewel de publicatieplicht voor actieve BV’s volstrekt legitiem kan zijn, is dat voor de persoonlijke BV van de directeur-grootaandeelhouder niet (snel) het geval. Immers, schulden hebben dergelijke vennootschappen veelal niet of nauwelijks. Met name na een verkoop van de onderneming bestaat het vermogen van deze persoonlijke BV’s veelal geheel uit beleggingen. De gedachte dat iedereen voor een paar euro kan zien wat hij of zij heeft is een gruwel voor vermogende dga’s. De publicatieplicht wordt ervaren als een zware aantasting van de privacy en het gevoel van veiligheid (risico op inbraak, ontvoering van familieleden etc.).

Ontsnappen aan de publicatieplicht

Niet voor niets zoeken adviseurs al vele jaren naar manieren om aan de publicatieplicht te ontsnappen. Tot enkele jaren geleden werd vermogen van BV’s – als het vermogen maar groot genoeg was – vaak ‘overgeheveld’ naar een zogeheten “open” Commanditaire Vennootschap (CV). Een CV staat weliswaar bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, maar hoeft geen cijfers te publiceren. Per 2024 is wetgeving ingevoerd waardoor de Open CV per 2025 niet langer meer kan bestaan. Dit noopt alle “dga’s” van Open CV’s in 2024 tot actie. Fiscalisten, accountants en notarissen zijn dan ook druk bezig met alternatieven voor de Open CV.

Alternatieve privacy-structuren

Momenteel wordt de Antilliaanse Coöperatie als mogelijke vervanger voor de Open CV genoemd. Als ‘binnenlands alternatief’ wordt gesproken over een Besloten CV ‘onder’ een bv. Niet iedere accountant is het er overigens mee eens dat dit laatste een haalbaar alternatief is. Dit zijn wederom kostbare trajecten zonder enig fiscaal belang. Er bestaat dan ook een breed gedragen dringende behoefte om beleggingsvermogen, waarvoor het Handelsregister niet is bedoeld, vrij te stellen van publicatie bij de KvK. Dit moet mijn inziens laagdrempelig zijn, waarop eenvoudig een beroep kan worden gedaan met boetes en/of privé aansprakelijkheid van de bestuurder bij oneigenlijk gebruik. Overheid, komt u nu eindelijk eens in actie?

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact op met Niels Scholten
(0299 399 810 / ).

Geschreven door Niels Scholten

Niels heeft eind 1998 de studies Notarieel Recht aan de Vrije Universiteit (VU) en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) voltooid. In 2001 heeft hij de postdoctorale beroepsopleiding van de “Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)” succesvol afgerond.Begin 1999 is Niels zijn carriere gestart bij Deloitte waar hij tot eind 2010 werkzaam was, tot de overstap naar Contaxus.De werkzaamheden van Niels bestaan voornamelijk uit het adviseren van directeur groot aandeelhouders en vermogende particulieren op het gebied van estate planning, bedrijfsopvolging en herstructureringen.Niels is lid van het Register Estate Planners (REP).

30 april 2024