Logo Contaxus

Blogartikel

Belasting op spaargeld

ABN Amro is de eerste grote bank waar klanten met spaargeld vanaf 1 april a.s. geen rente meer gaan ontvangen. Klanten met meer dan 2,5 miljoen euro spaargeld moeten zelfs 0,5% rente gaan betalen voor het bewaren van hun geld. De bank belooft geen negatieve spaarrente in rekening te brengen voor klanten met een spaartegoed tot € 100.000. Op dit moment hanteren alle grootbanken nog een symbolisch rentetarief van 0,01%. De verwachting is dat zij uiteindelijk allemaal naar nul gaan.

Spaarrente

Het gemiddelde spaargeld in een Nederlands gezin is tussen de € 40.000 en € 50.000. De gedachte dat sparen serieus geld oplevert is allang geen vanzelfsprekendheid meer. De spaarrente daalt al tientallen jaren. Sinds juni 2016 staat de rente bij alle Nederlandse banken onder de 1%. De reden daarvoor is dat banken zélf een negatieve rente moeten betalen voor het geld dat zij dagelijks verplicht moeten stallen bij de Europese Centrale Bank (ECB). De Nederlandse spaarders gingen van ruim 3,5 miljard naar een paar honderd miljoen aan renteopbrengst. De kans dat de spaarrente zich op korte termijn zal herstellen is nihil.

Aanpassing box 3

Op 6 september 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën het plan voor aanpassing van box 3 bekend gemaakt. De verwachting is dat deze regels per 1 januari 2022 van kracht zullen zijn. De nieuwe box 3 heffing is net als de eerdere versies gebaseerd op een forfaitaire belastingheffing over vermogensinkomsten; werkelijke inkomsten en kosten zijn dus ook vanaf 2022 irrelevant. Het belangrijkste verschil is dat binnen box 3 onderscheid zal worden gemaakt tussen spaarsaldi, overige bezittingen en schulden met een forfaitair rendement van respectievelijk 0,09%, 5,33% en 3,03%. Het aldus berekende forfaitaire rendement wordt na aftrek van een heffingsvrij inkomen van € 400 belast tegen een tarief van 33%.

Aanbeveling

Het is al een hele verbetering dat de nieuwe vermogensrendementsheffing beter aansluit bij het belasten van het werkelijke rendement voor spaarders. In het voorstel worden spaarsaldi geacht 0,09% rente op te leveren. Dit spaarrendement is gebaseerd op de meest recente beschikbare periode van 12 maanden. Dat uitgangspunt lijkt echter met de verlaging van de spaarrente naar nul te worden achterhaald. Wij gaan ervan uit dat het percentage wordt aangepast naar de meest recente beschikbare periode bij invoering. Echter, om helemaal aan te sluiten bij het gevoel van rechtvaardigheid en draagkracht van de belastingbetaler dient een stelsel ingevoerd te worden waarin alleen werkelijke inkomsten uit vermogen worden belast. Tevens dienen spaarders beschermd te worden door het invoeren van een algeheel wettelijk verbod op een negatieve spaarrente voor particulieren.

De auteurs mr. M.J.C. Veerman RB en mw. R.A.C. Zwarthoed zijn als belastingadviseur verbonden aan Contaxus Belastingadviseurs te Volendam

Geschreven door Marco Veerman

Marco studeerde Fiscale Economie aan de Hogeschool van Amsterdam (HES) en Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg (UvT). In 2008 heeft Marco de Beroepsopleiding tot Mediator aan het Amsterdams ADR Instituut succesvol afgerond en is actief als mediator.Vanaf 1996 tot 2001 is hij werkzaam geweest bij Andersen. Daarna als vennoot bij Contaxus Belastingadviseurs. Zijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit de advisering op het gebied van internationale en nationale vennootschapsbelasting. Marco is lid van het Register Belastingadviseurs (RB) en de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM).

15 januari 2020