Logo Contaxus

Zorgplicht bij aflossingsvrije hypotheek

In Nederland hebben ruim 1 miljoen huishoudens een aflossingsvrije hypotheek. Volgens een studie van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) lopen hiervan circa 78.000 huishoudens het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren of kunnen...

BIK: leuk gebaar, maar vooral met veel bezwaar

Het kabinet wil ondernemers stimuleren om tijdens de coronacrisis nieuwe bedrijfsmiddelen aan te schaffen en geplande investeringen naar voren te halen. Per 1 januari 2021 wordt daarom de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) ingevoerd. Gezien alle bezwaren die...

Kabinet slecht verliezer

Recent heeft het kabinet het belastingplan 2021 gepresenteerd. Onderdeel van het belastingplan is de wijziging van artikel 10a Wet op de vennootschapsbelasting. Met deze wijziging wordt beoogd de onder artikel 10a vallende valutawinsten niet langer vrij te stellen....