Logo Contaxus

De fiscale behandeling van gezinshuizen

Het aantal gezinshuizen in Nederland groeit gestaag. Steeds meer zorgaanbieders bouwen leefgroepen af en breiden uit met gezinshuizen. In de periode van 2011 tot nu is het aantal gezinshuizen gestegen van 389 naar circa 1.000, waar bijna 3.200 kinderen en jongeren...

Automobiliteit en Fiscus, altijd in beweging

Als er één fiscaal onderwerp is die de gemoederen zonder ophouden bezighoudt, dan is dat de auto van de zaak. Iedereen heeft er een mening over en ook de beleidsmakers laten zich niet onbetuigd in het bedenken van wonderlijke regelingen. Nederland was één van de...

Dropshipping en BTW (deel II)

Op 30 maart 2020 heb ik eerder een blog geschreven over dropshipping en BTW. Naar aanleiding daarvan heb ik vele reacties en vragen ontvangen. Met name de vraag of en door wie Nederlandse BTW verschuldigd is ter zake van de levering van de goederen van buiten de EU...