Logo Contaxus

Klachtenregeling

 

Klachtenregeling

 

Contaxus B.V. kent een klachtenregeling. Op deze pagina leest u meer over onze klachtenregeling.

De klachtenregeling heeft als doel klachten van relaties (intern en extern) van Contaxus B.V. op een zorgvuldige manier te behandelen. De klachten kunnen betrekking hebben op onder andere:

  • De reguliere dienstverlening van Contaxus;
  • Op norm overschrijdend gedrag, zoals intimidatie, geweld, discriminatie of pesten;
  • Anderszins laakbaar handelen.

Voor minder ernstige klachten wordt u verzocht te overwegen deze eerst telefonisch of in een persoonlijk gesprek met uw contactpersoon te bespreken. Indien uw klacht juist de contactpersoon betreft kunt u ook contact opnemen met een (andere) vennoot van onze organisatie. Voor de behandeling van klachten die vallen onder de Klachtenregeling is een compliance officer aangesteld. De compliance officer heeft een adviesrecht en is verplicht klachten vertrouwelijk en zorgvuldig te onderzoeken en te behandelen. De compliance officer is gebonden aan strikte regels ten aanzien van geheimhouding.

Klachten kunnen alleen in behandeling worden genomen indien ze zijn voorzien van een goede onderbouwing. Zorg bij het indienen van een klacht dat deze voorzien is van een heldere, schriftelijke onderbouwing. Een klacht kan als volgt worden ingediend:

Contaxus Belastingadviseurs & Accountants
T.a.v. mr. de compliance officer
Postbus 182
1130 AD Volendam

U kunt ook een email sturen naar onder vermelding van Klacht t.a.v. de compliance officer.

De gehele klachtenregeling kunt u hier downloaden.