Logo Contaxus

Blogartikel

2017: het jaar van de belastingvrije ton of de gemiste kans?

De belastingvrije schenking van € 100.000 is met ingang van 2017 weer terug van weggeweest, alleen met andere voorwaarden. Ik ben van mening dat de bestedingsvoorwaarden voor deze belastingvrije schenking moeten worden verruimd.

In de periode oktober 2013 tot en met december 2014 kon men onder voorwaarden € 100.000 belastingvrij schenken als dit bedrag aan de eigen woning werd besteed. Deze maatregel werd ingevoerd teneinde de woningmarkt te stimuleren en de schuldenlast van huishoudens in Nederland te verlagen.

Momenteel bestaan er de volgende vrijstellingen voor schenkingen door ouders aan kinderen:Momenteel bestaan er de volgende vrijstellingen voor schenkingen door ouders aan kinderen:

  • Een jaarlijkse vrijstelling van € 5.303 (2016);
  • Een eenmalig verhoogde schenking van € 25.449, mits het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is; aan de besteding van deze schenking zijn geen nadere voorwaarden gesteld;
  • Een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 53.016, mits de schenking wordt besteed aan de eigen woning of een ‘kostbare’ studie en het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Als deze vrijstelling wordt benut, dan komt de eenmalig verhoogde vrijstelling met vrije besteding te vervallen.

Ingeval een ouder reeds vóór 2010 aan een kind de eenmalig verhoogde vrijstelling heeft geschonken (met vrije besteding), kan die ouder nu nog een aanvullend bedrag van € 27.570 belastingvrij aan het betreffende kind schenken, onder dezelfde voorwaarden als de hiervoor als derde genoemde vrijstelling.

Vrijstelling 2017

De vrijstelling wordt met ingang van 2017 verhoogd tot € 100.000 onder de voorwaarde dat het bedrag wordt besteed aan – uitsluitend – de eigen woning van de begiftigde. Dit kan een willekeurige derde zijn, zolang deze – of zijn/haar partner – maar tussen de 18 en 40 jaar is. De schenking kan over drie jaren worden gespreid, dat is bijvoorbeeld gunstig om boetevrij te kunnen aflossen op een lening. Begiftigden die in de jaren 2013/2014 (een deel van) die vrijstelling hebben gebruikt, kunnen de vrijstelling 2017 (en later) niet gebruiken.

Gemiste kans

De belastingvrije schenking kan vreemd genoeg niet worden aangewend voor de aflossing van een lening voor een studie. Er bestaat nu wel een vrijstelling voor een schenking om kosten te betalen van een kostbare studie (bijvoorbeeld pilotenopleiding), maar niet voor kosten van een gebruikelijke studie. Bovendien, als de studie reeds (deels) is betaald, dan kan de huidige vrijstelling niet worden benut om de studieschuld van een kind te verlagen.

Door het nieuwe studieleenstelsel met ingang van 2015 (lenen in plaats van een studiebeursgift) is elke studie kostbaar geworden. Ik vind het uiterst merkwaardig dat uitsluitend extra belastingvrij geschonken mag gaan worden ingeval het geld wordt geïnvesteerd in ‘stenen’ terwijl juist uitgaven voor een studie bijdragen aan een goed draaiende kenniseconomie, wat de basis is voor toekomstige economische groei van Nederland.

Nu de extra verhoogde vrijstelling per 2017 nieuw leven wordt ingeblazen om onder andere de schuldenlast van Nederlandse huishoudens te verlagen en het nieuwe studieleenstelsel studeren per definitie ‘duur’ maakt, is het echt een gemiste kans dat de per 2017 in te voeren verhoogde vrijstelling niet kan worden benut voor het betalen van een studie of het aflossen van studieschulden!

De auteur mevrouw mr. A. de Knijff-van Raalte is als belastingadviseur werkzaam bij Contaxus Belastingadviseurs en Controllers te Volendam

Geschreven door Contaxus

6 september 2016