Belastingadvies

Onze specialisten helpen en adviseren op een van onze 4 kennisgebieden.

Internationaal
Wij bedienen niet alleen nationaal, maar ook internationaal opererende bedrijven. We hebben ruime ervaring met beursgenoteerde bedrijven met grote en ingewikkelde structuren.

We sluiten onze ogen niet voor de nieuwe realiteit van ‘paying your fair share’ en de impact van je organisatie op de wereld. Het fiscale beleid van je organisatie wordt een steeds belangrijker onderdeel van je maatschappelijke verantwoording. Wij zijn daar ontnuchterend direct over. Niet alleen de wet, maar ook de context is belangrijk. Binnen die context verliezen we nooit de continuïteit van de onderneming uit het oog. Onze experts zijn uitstekend op de hoogte van alle wettelijke kaders en nieuwe ontwikkelingen.

Met ons uitgebreide internationale netwerk kunnen wij zowel internationaal opererende bedrijven als individuen begeleiden.

Nationaal
Wij onderscheiden ons omdat wij naast de algemene fiscalist ook de specialist hebben op de belangrijkste deelgebieden van de fiscale wetgeving, te weten: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en loonbelasting.

Dergelijke specialismen vind je vaak alleen bij de “Big Four kantoren”. Om goed advies en aangiften te kunnen doen, heb je deze specialisten nodig. Ook om sterker in je schoenen te staan bij lastige vragen en onderzoeken. Daarnaast beschikken we over een uitgebreid netwerk van specialisten op andere gebieden mocht dat nodig zijn. Dit alles om een goed resultaat te behalen.

Bezwaar- en beroepsprocedures
Wij zijn overtuigd van onze kennis en kunde. Wij staan voor onze clienten. Ook als we worden geconfronteerd met een tegengestelde mening, een ander standpunt of onrecht van de belastingdienst of overheid.

Onze specialisten op het gebied van formeel belastingrecht zijn uiterst bekwaam in het voeren van bezwaar-, beroeps- en zelfs cassatieprocedures. Dat doen ze altijd zonder de balans van de kosten en het resultaat uit het oog te verliezen. Samen maken wij een gedegen en nuchtere afweging om een procedure wel of niet voort te zetten.

DGA-praktijk
In de DGA-praktijk komen vaak alle specialismen bij elkaar. Wij zijn de sparringsparner voor elke DGA. We helpen met het beantwoorden en oplossen van allerlei soorten vraagstukken.

Vraagstukken voor nu, zoals:

  • Wat is mijn onderneming waard?
  • Is er behoefte aan een familiestatuut?
  • Hoe kan ik mijn onderneming in de toekomst het beste overdragen aan mijn kinderen?
  • Is mijn vermogen zichtbaar?

Of vraagstukken voor later, zoals:

  • Waar moet ik van leven?
  • Hoe kan ik grip houden op mijn vermogen ondanks dat de kinderen (economisch) eigenaar zijn?
  • Is mijn testament nog adequaat?

Onze specialisten zijn bekend met deze vraagstukken en helpen deze op te lossen voor jou en je familie.

Compliance
Wij zijn kritisch over met wie we samenwerken. We moeten bij elkaar passen. Op het gebied van compliance zijn we bijzonder kritisch. Immers, als we samenwerken dan gaan we er 100% voor. Dat betekent dat we op elkaar moeten kunnen vertrouwen. Het betekent ook dat we elkaar eerst moeten leren kennen en elkaar altijd kritische vragen mogen blijven stellen.

De steeds strengere wet- en regelgeving dwingt ons ook om kritisch te blijven in het voorkomen van witwassen, fraude- en terrorismefinanciering. We zijn daar open en eerlijk over. Kortom: wij zullen je naar ons beste kunnen goed informeren over aangiften en fiscale verplichtingen. We staan je bij en adviseren je om dit op de juiste wijze te doen.

Vastgoed
De oprichters van Contaxus komen uit de stal van Arthur Andersen Real Estate Tax. Het is dan ook niet vreemd dat het specialisme overduidelijk aanwezig is op het gebied van de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en overdrachtsbelasting.

Wij werken samen met kleine ontwikkelaars en beleggers, maar ook met beursgenoteerde bedrijven en grote woningbouwcorporaties. Het begeleiden van onze klanten op dit gebied is voor ons de ultieme vorm van samenwerken.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.