Accounting

Onze specialisten helpen en adviseren op een van onze 4 kennisgebieden.

Automatisering
Als je het hebt over accountancy en accountants, wordt er vaak alleen gesproken over het ‘verplichte boekje’ en de accountant die 1 keer per jaar langskomt om de jaarrekening te bespreken.

Dat is gelukkig niet ons idee van het beroep. Uiteraard stellen wij de jaarrekening op, maar we brengen veel liever de KPI’s van je onderneming in kaart. Tegelijkertijd  bieden we de softwarematige oplossingen om alles overzichtelijk te houden.

Als je niet over een administratieve kracht beschikt is dat geen probleem. We nemen net zo makkelijk de volledige administratie van je organisatie voor onze rekening. We gaan het gesprek aan om een goede planning voor het hele jaar te maken. Elk kwartaal evalueren we de voortgang, analyseren we de verschillen en stellen we, waar nodig, de begroting bij.

Zo heb je het hele jaar overzicht over je administratie en sta je nooit meer voor verrassingen.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.